Néptáncosok

Lényegében az egyesület megalakulása óta működik az néptáncosok alosztálya. Talán azért nem sikerült a legelején debütálniuk, mivel felszerelés és szakkáder hiány volt. A hatvanas évek közepéig, mint kisegítők léptek fel a drámai alosztállyal. Az akkori vezetőség határozatott hozott arról, hogy alapítanak egy népi zenekart, mely kísérni tudja a táncosokat, ez végül sikerült.

Komolyabb munka a néptánccsoporttal a hetvenes évek második felében indult meg Kakuszi Mária Magdolna vezetésével, neki köszönhetően a magyar néptánc hagyományának ápolása az egyesület egyik legjelentősebb tevékenységévé vált. 1978-ban tizenhét önálló fellépést valósítottak meg és elkezdték a vendégfellépéseket is elvállalni, valamint együtt dolgoztak a nagykikindai „Gusle” Zeneművelő Egyesülettel, részt vettek a városi hotel megnyitóján, részt vettek a Gyöngyösbokrétán (azóta folyamatosan) és már külföldön is vendégszerepeltek. Kakuszi Mária munkáját segítette fia, Kakuszi János, aki később átvette a néptánccsoportok vezetését.

A tánccsoport gyors fejlődésének köszönhetően 1980-ban Nagykikindán szervezték meg a Gyöngyösbokrétát és Durindót, melynek az Egység ME volt a házigazdája. 1982-ben felvették a kapcsolatott a magyarországi Marcalli népi táncegyüttessel és az év nyarán vendégszerepelnek a Balaton partján. 1983-ban felvették a kapcsolatott a magyarországi Galgahévíz-i Kodály Zoltán Művelődési Ház táncegyüttessel, a vendégszereplések kölcsönössek voltak (az együttműködés a két egyesület közt még mindig fenn áll). Ekkor Búzavirág néptáncegyüttes néven szerepeltek.

A táncegyüttes létszáma növekedett, több csoportba lettek felosztva. A kilencvenes és a kétezres évkben aktív volt a Sírülő, Róna és az Egyedem-begyedem néptáncegyüttesek, őket a Virradó népi zenekar kísérte (tagjai: Kun Zoltán, Torma Sándor, Vitigájer Zoltán, Budai László, Kiss Károly, Horvát Dániel).

Koreográfusaink:

  • Kakuszi Mária Magdolna
  • Kakuszi János
  • Balázs Géza
  • Vadlövő Anna
  • Hering István
  • Horváth Erzsébet
  • Kátai Tibor
  • Tóth Hunor
  • Resóczki Rolland
  • Gyuranik Adorján