June 7, 2021

Nemzeti Összetartozás Napja

A trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján a magyar közösséghez tartozásunk egy sajátos szimbólumaként csatlakoztunk mi is a kezdeményezéshez és tüzet gyújtottunk pontban 20:21 perckor a Nemzeti Összetartozás Napján, 2021. június 4-én a nagykikindai Egység Művelődési Egyesületben!

Az alábbi linkre kattintva nézhetik meg a Facebookra feltöltött képeket:

Képek

Az első világháborút lezáró Magyarországra vonatkozó békeszerződés értelmében a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket, Horvátországot más országokhoz csatolták. Az ország egyik napról a másikra elveszítette területének 2/3-át, lakosságának felét. Három és fél millió ember rekedt határainkon túlra. A megalázó békeszerződés hírére megszólaltak a harangok, az emberek gyászruhába öltöztek, temették Magyarországot.
A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés.
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Juhász Gyula: Trianon /Részlet/

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet